fbpx

Jak bezpiecznie pożyczyć pieniądze znajomym i rodzinie? Wzór umowy

przez Rafał Walaszek

Zdecydowałeś się pożyczyć pieniądze znajomemu lub krewnemu i chcesz mieć pewność ich odzyskania? Lepiej dobrze się przygotuj i zadbaj o najdrobniejsze szczegóły.

W tym artykule skupiam się na bezpiecznym udzielaniu pożyczki. W poprzednim tekście doradzam, jak podjąć decyzję, czy (i kiedy) warto pożyczyć pieniądze rodzinie lub znajomym? Jeśli go nie czytałeś, koniecznie nadrób zaległości, by nie zepsuć swoich relacji z bliskimi osobami.

Załóżmy, że poprzedni tekst masz już za sobą i jesteś w 100% pewny swojej decyzji. Pozostają nam, a raczej Wam, same formalności. Na początek wyjaśnię Ci te wszystkie straszne przepisy, a na końcu tekstu znajdziesz wzór umowy do pobrania.

DUPOCHRON: Pamiętaj, że wszystkie przepisy, kwoty oraz stopy referencyjne, które tu podaję, są aktualne w momencie publikacji artykułu. Z czasem mogą ulec zmianie, więc w razie potrzeby zweryfikuj ich aktualność.

Czym prawnie jest pożyczka?

Pożyczka to zwyczajna umowa dwóch stron:

 • Pożyczkodawca – Strona dająca pożyczkę, wierzyciel.
 • Pożyczkobiorca – Strona otrzymująca pożyczkę, dłużnik.

Strony umawiają się, na przekazanie przez pożyczkodawcę określonej ilości pieniędzy lub dóbr na rzecz pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot umowy zgodnie z jej zapisami.

Najlepsze produkty bankowe Maj 2022

Codziennie aktualizowane rankingi

Umowa może zostać zawarta w formie ustnej, pisemnej lub jako akt notarialny. Każde rozwiązanie jest tak samo zobowiązujące, lecz różnią się możliwościami egzekwowania prawa.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Choć sprawa jest poważna, umowa może być naprawdę krótka, wystarczy kilka podstawowych informacji:

 • Strony umowy – Dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy.
 • Przedmiot umowy – Ilość pieniędzy.
 • Zobowiązanie spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę.

Dodatkowe informacje, które warto zawrzeć w umowie:

 • Oprocentowanie – Jego wysokość oraz sposób naliczania.
 • Termin zwrotu – Określona data lub liczba dni od zawarcia umowy.
 • Sposób zwrotu – Przelew na konto lub płatność gotówką za potwierdzeniem.
 • Terminarz spłat – Jeśli pożyczka ma być spłacana w ratach, a nie jednorazowo.

Oprócz własnych ustaleń, a także na wypadek, gdy nie zostanie to ustalone w umowie obowiązują określone przepisy.

Lepiej mieć podpisaną umowę

Kiedy dłużnik musi oddać pożyczkę?

Jeśli brak konkretnego terminu zwrotu, dłużnik ma 6 tygodni od wypowiedzenia przez pożyczkodawcę.

Kodeks Cywilny – Dziennik Ustaw 1964 Nr 16 poz. 93
Art. 723. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Jakie jest maksymalne oprocentowanie pożyczki?

Maksymalne oprocentowanie pożyczki to dwukrotność odsetek ustawowych i 3,5%.

Kodeks Cywilny – Dziennik Ustaw 1964 Nr 16 poz. 93
Art. 359. §2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.
Art. 359. §2.[1] Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

2*(stopa referencyjna NBP + 3,5%)
Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 0,1%, co daje:
2*(0,1% + 3,5%) = 2*3,6% = 7,2%

Nawet jeżeli w umowie znajduje się zapis o wyższym oprocentowaniu, to nie ma on zastosowania. I nikogo nie skroisz na gruby procent, wyobrażając sobie, że jesteś z mafii. Na przykład, jeśli w umowie widnieje oprocentowanie na poziomie 15%, to pożyczkobiorca i tak zobowiązany jest do zapłaty tylko 7,2%.

Kodeks Cywilny – Dziennik Ustaw 1964 Nr 16 poz. 93
Art. 359. §2.[2] Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
Art. 359. §2.[3] Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

Ile wynoszą odsetki za opóźnienie?

Jeśli jednak dłużnik ociąga się ze spłatą pożyczki, można go dodatkowo „naliczyć”. Nie, wtedy również nie jesteś gangsterem i nie możesz sobie wyobrażać wiecznie rosnącego długu i planować wycieczki do lasu.

Kodeks Cywilny – Dziennik Ustaw 1964 Nr 16 poz. 93
Art. 481. §1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Art. 481. §2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
Art. 481. §2. [1] Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).
Art. 481. §2. [2] Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

stopa referencyjna NBP + 5,5%
Obecnie stopa referencyjna NBP wynosi 0,1%, co daje:
0,1% + 5,5% = 5,6%

Jeżeli nie określono tego w umowie, to 6% jest minimalnym wymiarem kary, a maksymalnym 11,2% (dwukrotność 5,6%).

Maksymalne odsetki za opóźnienie wynoszą 11,2%, a maksymalne odsetki umowne to 7,2%. Można więc pobrać od dłużnika dodatkowe 4%.

Podatek od pożyczki

Pożyczki są objęte PCC, czyli podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czasem podatek jest obowiązkowy, a czasem można go całkowicie uniknąć. Wszystko jest uzależnione kto, komu i ile pożycza.

Kiedy pożyczkobiorca płaci podatek?

Dziennik Ustaw 2000 Nr 86 poz. 959 o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art. 1. 1. b) Podatkowi podlegają: umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.
Art. 7. 1. 4) Stawki podatku wynoszą: od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 0,5%.
Art. 7. 5. 2) Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej: biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy.

Zajebiście to trudne prawda? No więc, co musisz wiedzieć w wielkim skrócie:

 • Pożyczkobiorca płaci PCC, czyli 0,5% od kwoty pożyczki.
 • Stosowną deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od podpisania umowy pożyczki – Nie od otrzymania środków! Nawet jeśli do wypłaty pieniędzy jeszcze nie doszło, nie ma to znaczenia z punktu widzenia prawa.
 • Niezłożenie deklaracji, w razie kontroli wiąże się z podatkiem w wysokości 20%. Oczywiście plus odsetki.

Kiedy pożyczkodawca płaci podatek?

Jeśli pożyczka jest oprocentowana, to pożyczkodawca musi zapłacić podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Dziennik Ustaw 1991 Nr 80 poz. 350 o podatku dochodowym od osób fizycznych
Art. 17. 1. 1) Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: odsetki od pożyczek
Art. 30a 1. 1) Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy: z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem, gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Zakładając, że pożyczasz 1.000 zł, a odsetki to 100 zł. Płacisz 19% od 100 zł (zysku). Podatek wyniesie więc 19 zł, co musisz samodzielnie rozliczyć w PIT.

Kiedy i jak można uniknąć podatku od pożyczki?

Wiem, że na to czekałeś najbardziej. Kręci Cię ta cała mafia, wyłudzenia, pościgi, strzelaniny… Ale ja nie jestem reżyserem kina akcji, żeby dawać Ci żyłkę emocji. Wszystko robimy legalnie.

Dziennik Ustaw 2000 Nr 86 poz. 959 o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art. 9. 10. b) Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: pożyczki udzielane: w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644, 1629, 2073 i 2215), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,
– udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Jeśli nie spełni się warunków udokumentowania pożyczki, tu również stosowany jest podatek PCC 20% wobec osoby biorącej pożyczkę. Oczywiście zapłacisz grzecznie z odsetkami, albo dojadą Cię chłopaki ze skarbówki.

Dziennik Ustaw 2000 Nr 86 poz. 959 o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art. 7. 5. 2) Stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej: biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy.

Ze zwolnienia opodatkowania pożyczki korzystają członkowie najbliższej rodziny, czyli I grupy podatkowej – Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, pasierb, zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie. Obowiązuje zwolnienie do 9.637 zł, powyżej tej kwoty podatek płaci się tylko od nadwyżki tej kwoty.

Co ważne, limit 9.637 zł jest górnym limitem pożyczki uzyskanej od jednej osoby w ciągu 5 lat. Obejmuje to również sumę kilku pożyczek. Na przykład 5 pożyczek po 2.000 zł przekracza limit, nawet jeśli każda z osobna była niższa.

Pamiętaj o terminach

Dodatkową możliwością uniknięcia opodatkowania jest pożyczka udzielona przez grupę 0 – czyli małżonka, rodzeństwo, zstępnych (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępnych (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbów, ojczyma lub macochę. To węższe grono osób niż pierwsza grupa, o której wspominam wyżej. Odpadają tu teściowie, zięć i synowa.

Taka pożyczka jest zwolniona z podatku niezależnie od jej wysokości. Niezbędnymi do spełnienia warunkami są:

 • Złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni.
 • Udokumentowanie otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy przez pożyczkobiorcę.
 • Warto też w tytule przelewu wyraźnie zaznaczyć, że jest to pożyczka. W takim wypadku urząd skarbowy nie będzie mógł zakwestionować dowodu.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art. 9. 10. b) Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: pożyczki udzielane: w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:
– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
– udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
Art. 9. 10. c) Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: pożyczki udzielane: na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach podatku od spadków i darowizn.

Pożyczka dalszej rodzinie bez podatku

Jeśli pożyczamy pieniądze osobie spoza pierwszej grupy (np. wujkowi) istnieje jeszcze jedna możliwość. Pożyczki nie są opodatkowane, o ile nie przekraczają 1.000 zł.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Art. 9. 10. d) Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne: pożyczki udzielane: na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1.000 zł.

Pożyczka na umowę ustną

Często nie chcąc wyjść na nieufnego wobec znajomych lub rodziny, pożyczamy „na gębę”. Znamy się tyle lat, na pewno wszystko będzie dobrze. Może i będzie, a może nie. Umowa bez formy pisemnej może zostać w sądzie potwierdzona zeznaniami świadków, ale tylko do wysokości 1.000 zł.

Kodeks Cywilny – Dziennik Ustaw 1964 Nr 16 poz. 93
Art.720. §2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Jeśli kwota jest wyższa, sąd nie dopuści zeznań świadków jako dowód.  Chyba że posiadamy pokwitowanie lub inny dowód poza umową potwierdzający, że pożyczka miała miejsce. Nie będę się tu jednak skupiał na egzekwowaniu długów.

Zdecydowanie polecam za każdym razem używać umowy pisemnej. Wzór do pobrania poniżej. W kolejnym artykule opisuję formy zabezpieczenia pożyczki, bo jest tego za dużo jak na jeden tekst.

Podobne teksty

Skomentuj

39 komentarzy

Anna 11 maja 2020 - 13:23

Ja uważam, że najlepiej pożyczać od obcych ludzi 🙂

Odpowiedz
Angelika 11 maja 2020 - 16:50

Na szczęście nie muszę pożyczać pieniądzy, ale dobrze wiedzieć jak to zrobić z głową

Odpowiedz
Jakub 11 maja 2020 - 16:05

Super! Trzymam się raczej z dala od pożyczania pieniędzy komuś lub od kogoś ( nie ważne czy rodzina, czy też nie), ale nigdy nic nie wiadomo. Wzór umowy pobrałem… Tak na wszelki wypadek 😉 Pozdrawiam!

Odpowiedz
Artur 11 maja 2020 - 16:10

Wreszcie wszystko w jednym miejscu, nie trzeba szukać po 10 portalach.

Odpowiedz
blogierka 12 maja 2020 - 00:34

Jestem dziwna, ale nie wyobrażam sobie pożyczać rodzinie na umowę.

Odpowiedz
Rafał Walaszek 12 maja 2020 - 01:13

Każdy tak mówi, aż przychodzi moment, gdy ciężko odzyskać pożyczkę 😉

Odpowiedz
Dana 12 maja 2020 - 10:22

Ja na wszelki wypadek pożyczyłam pieniądze od brata, gdy kupowaliśmy z mężem mieszkanie – dzięki temu dostaliśmy w ramach dodatkowego buforu 10 tys. zł bez konieczności naruszania inwestycji i oszczędności. I normalnie spisaliśmy ze sobą umowę pożyczki. Normalna rzecz, spisana m.in. na wypadek, gdyby szlag mnie trafił 😀 coby mąż z bratem nie musieli się szarpać po sądach o kasę 😉 Pieniądze się jednak nie przydały i gdy tylko się przeprowadziliśmy do nowego mieszkania, całość spłaciłam.

Odpowiedz
Miye 12 maja 2020 - 18:13

Niestety większość osób w tym wypadku nie zwraca uwagi na sprawy formalne i często przez to wiele traci.

Odpowiedz
Janek 12 maja 2020 - 20:17

Tekstu nie potrzebuję, bo nie pożyczam nikomu pieniędzy, ale bardzo przejrzyście podane.

Odpowiedz
Barbara 3 czerwca 2020 - 00:09

Jeśli chce pożyczyć długoletniemu partnerowi kwotę 25000 zł, to czy jeśli dobrze rozumiem, gdy spiszemy umowę on od tej kwoty będzie musiał odprowadzić podatek do US w wysokości 0.5% pożyczonej kwoty – 125 zł ?

Odpowiedz
Rafał Walaszek 3 czerwca 2020 - 14:17

Pożyczkobiorca (partner) musi odprowadzić podatek 0,5% od całej kwoty. Do 1.000 zł jesteście zwolnieni z podatku.

Pożyczkę musicie zgłosić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy (nie przekazania pieniędzy), w przeciwnym razie, w przypadku kontroli podatek wyniesie 20%.

Odpowiedz
Kamila 21 lipca 2020 - 13:34

Czy to nie jest tak, że jeśli jest to mąż (bądź rodzic/ dziecko), to w przypadku zgłoszenia w ciągu 14 dni i przedstawienia potwierdzenia wpływu pieniędzy na konto – jest się zwolnionym z podatku? Mam jeszcze pytanie dotyczące oprocentowania – czy może ono wynosić 0%? Czy jest jakieś ustawowe minimalne?

Odpowiedz
Rafał Walaszek 21 lipca 2020 - 18:02

Jeżeli zgłosi pożyczkę w ciągu 14 dni, to nie zapłaci podatku. Pożyczka nie musi być oprocentowana. Oprocentowanie może wynosić 0%, ale warto zaznaczyć to w umowie.

Odpowiedz
Marcin 28 lipca 2020 - 00:22

a nie jest tak ze wogole nie zaplaci? „Dodatkową możliwością uniknięcia opodatkowania jest pożyczka udzielona przez małżonka, rodzeństwo, zstępnych, wstępnych, pasierbów, ojczyma lub macochę.”

Odpowiedz
Paweł 23 marca 2021 - 13:43

Panie Rafale, czy jest Pan pewien, że w przypadku pożyczki dla kogoś z grupy II podatek PCC (0,5%) nie jest liczony od całej kwoty a od różnicy tj. np. X- 7.276zł?
Pani w US wspomniała, że tylko w przypadku I grupy wyliczamy różnicę, natomiast w przypadku II i III grupy podatek liczony jest od całej pożyczonej kwoty.

Odpowiedz
Rafał Walaszek 30 marca 2021 - 01:09

Cały tekst został zaktualizowany 😉

Bartłomiej 3 września 2020 - 17:47

Witam jeżeli pożyczył bym 120 tysięcy od znajomego na 0 % np. Na 10 lat to muszę złożyć pcc-3 od razu do urzędu skarbowego czy to co rok trzeba się z tego rozliczać czy wystarczy że pokażę umowę recznie np napisaną i zapłacę jednorazowo podatek?

Odpowiedz
Rafał Walaszek 4 września 2020 - 00:42

Hej Bartłomiej,
do urzędu w ciągu 14 dni (od podpisania umowy, nie otrzymania środków) składasz informację o pożyczce i płacisz podatek od całej kwoty pożyczki. Robisz to tylko raz. Znajomy zaliczy się do 3 grupy, więc po przekroczeniu 1.000 zł podatek jest płatny od całości. Jeśli masz wątpliwości, najlepiej zadzwonić do swojego miejscowego urzędu lub Krajowej Informacji Skarbowej, na infolinii wszystko wyjaśnią.
Oprocentowanie nie ma dla Ciebie znaczenia, płacisz podatek od pożyczonej kwoty. Znajomy płaci podatek od zysku z oprocentowania (o ile pożyczka jest oprocentowana).

Odpowiedz
Paweł 31 marca 2021 - 09:25

Stanowisko US jak i KIS jest identyczne. Jeśli pożyczamy pieniądze osobie spoza I gr. podatkowej to od całej pożyczonej kwoty pożyczkobiorca MUSI zapłacić 0,5% PCC (jeśli pożyczka jest powyżej kwoty 1000zł).

Odpowiedz
doradca podatkowy 18 października 2020 - 15:25

Fajnie napisany artykuł, niestety pisał Pan w jednym aspekcie kompletną bzdurę.

Mianowicie fragment o „pożyczce dla dalszej rodziny zwolnionej z podatku”. Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit d) ustawy o PCC Ustawodawca przewidział zwolnienie przedmiotowe umowy do kwoty 1000 zł dla wszystkich pozostałych podmiotów (czyli wszystkie pozostałe grupy podatkowe II i III) cyt. „na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa w lit. b i c, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1 000 zł.”

Stopy referencyjne zostały również zmienione.
pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz
Rafał Walaszek 18 października 2020 - 23:08

Fakt, już poprawione, dzięki za wyłapanie błędu 🙂

Na stronie sejmu są 2 ujednolicone teksty ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:
Dobry – do 1.000 zł
Zły – do 5.000 zł i 25.000 zł
Niestety podczas pisania pierwszy wyskoczył ten nieaktualny.

Odpowiedz
Wojciech 20 października 2020 - 23:03

A co zrobić w przypadku , gdy dłużnik uległ ciężkiemu wypadkowi i nie ma z kim kontaktu.
Osoba pożyczając pieniądze jest z poza najbliższej rodziny i niestety brak umowy pisemnej, była ustna, pożyczona kwota 8000 zł.

Odpowiedz
Rafał Walaszek 21 października 2020 - 00:55

Odpowiedź jest na końcu tekstu 😉

Odpowiedz
Wieslaw 17 listopada 2020 - 22:36

Chce udzielic duzej pozyczki corce. Corka nie jest rezydentem polskim i nie podlega polskiemu prawu skarbowemu. Jak to zrobic? Najbardziej zalezy mi, zeby nikt nie przyczepil sie, ze na moje konto beda co miesiac wpywaly pieniadze z zagranicy, a znosza abolicje podatkowa.

Odpowiedz
Rafał Walaszek 17 listopada 2020 - 23:23

W takim przypadku najlepiej skontaktować się z doradcą podatkowym, który jest na bieżąco z przepisami.

Odpowiedz
Tomasz 18 listopada 2020 - 14:53

Czy da się pożyczyć komuś kwotę większość niż 10tys zł, np. 100tys zl? I jeżeli nie będzie odsetek, to czy trzeba płacić coś po za tym 0,5% od pożyczonej kwoty ? Zakladajac, że każdy złoży te papieru i pożyczeniu ( by uniknąć tych 20%)

Odpowiedz
Rafał Walaszek 19 listopada 2020 - 00:34

Da się, nie ma limitu wysokości pożyczki. Pożyczkobiorca płaci PCC. Jeśli nie ma oprocentowania, to pożyczkodawca nie musi płacić podatku od zysków kapitałowych – brak odsetek = brak zysku.

Odpowiedz
Benek 16 lutego 2021 - 01:37

Panie Rafale… czy mogę skutecznie na drodze sądowej wygrać sprawę gdzie udzieliłem znajomemu kilka pożyczek gdy posiadam…
– Konwersacje sms’owe i na whatsapp gdzie mnie prosi o pożyczkę, zapewnia kiedy odda, itd
– Dowody w postaci przelewów na jego konto bankowe (operacje przelewów nagrywałem audio&video na telefonie nagrywając ekran laptopa i komentując kto poprosił o pożyczkę, w jakim terminie obiecał oddać, itd.)
Czy to są wystarczające dowody? Nie podpisywaliśmy żadnych umów.

Odpowiedz
Rafał Walaszek 16 lutego 2021 - 08:44

Pożyczka powyżej 1.000 zł wymaga zachowania formy pisemnej, ale masz dowody, więc nie powinno być z tym problemu. Mimo wszystko polecam udać się ze sprawą do adwokata.

Odpowiedz
Krzysztof 29 marca 2021 - 12:12

Czy można pożyczyć komuś bez oprocentowania?

Odpowiedz
Rafał Walaszek 30 marca 2021 - 00:44

Tak, nie ma obowiązku stosowania oprocentowania w pożyczkach.

Odpowiedz
Krzysztof 30 marca 2021 - 01:57

Dziękuję 

Odpowiedz
Marcin 10 kwietnia 2021 - 23:34

Jak najlepiej skutecznie zglosic umowe pozyczki do US? Poprzez podanie ogole na stronie internetowej np w Panelu obywatel.gov.pl czy innej rzadowej, czy lepiej wyslac poczta/emailem?

Odpowiedz
Rafał Walaszek 11 kwietnia 2021 - 16:05

W ciągu 14 dni składasz wypełniony formularz PCC-3 do właściwego dla Ciebie urzędu skarbowego. W razie pytań o formę dostarczenia najlepiej pytać już w samym urzędzie.

Odpowiedz
PCD 20 lipca 2021 - 01:18

Jeśli pożyczę np. kilka tysięcy złotych od kolegi, spiszemy umowę pożyczki, wypełnię deklarację PCC 3 to czy te pożyczone pieniądze mogę dostać do ręki, czy musi być przelew na moje konto?

Odpowiedz
Rafał Walaszek 20 lipca 2021 - 19:31

Radziłbym zrobić przelew na konto, wtedy potwierdzenie przelewu jest w razie potrzeby dowodem.

Odpowiedz
mila 5 sierpnia 2021 - 11:44

bardzo przydatny wpis:)

Odpowiedz
Marcin 15 sierpnia 2021 - 11:12

Rok temu siostra udzieliła mi nieoprocentowanej pożyczki w wysokości 100tys.zł. Mamy umowę ale nie zgłosiłem PCC-3 do US i nie zapłaciłem 0,5% podatku. Czy jeśli teraz chciałbym naprawić swój błąd i zapłacić podatek, to skarbówka zażąda 20%? Od razu dodam, że nie mogę przepisać umowy z bieżącą datą

Odpowiedz
Rafał Walaszek 15 sierpnia 2021 - 15:17

Stawka 20% ma zastosowanie w toku czynności sprawdzających postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego. Więc jeśli nie wypłynęło to ze strony urzędu, a sam się zgłosisz, to RACZEJ (nie mam pewności) nie będzie tu zastosowanej karnej stawki.

Jeśli podatnik składa po terminie 14 dni deklarację na podatek PCC-3, bez związku z określonymi postępowaniami (kontrolami), to wówczas zastosowanie powinna mieć zwykła stawka podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklarację powinien przy tym złożyć pożyczkobiorca. Bo to on jest podatnikiem. Czynny żal też można złożyć (aby uniknąć zarzutu popełnienia wykroczenia skarbowego). To też powinien złożyć pożyczkobiorca.

Tak wynika z informacji przeze mnie znalezionych. Ale polecam udać się do doradcy podatkowego.

Odpowiedz

Ta strona używa ciasteczek bo są smaczne i pomagają zoptymalizować jej działanie. Akceptuj Czytaj więcej